Begin traject

Het kennismakingsgesprek

Wij maken vrijblijvend een afspraak om te identificeren wat de doelstellingen zijn van de persoon . Na de kennismaking bespreken we of er medische achtergrond zijn en maken we globaal een planning met de daarbij behorende afspraken.

De Body Analyse

De analyse vindt plaats tijdens de 2e afspraak. Je ontvangt van ons een overzichtelijk uitgewerkte analyse  van de onderstaande metingen. De uitslag wordt met je besproken en we plannen het eerst volgende moment om te starten met de training. Op deze manier krijg zowel jij als wij een duidelijk overzicht over het resultaat van de inspanningen.

  • Bloeddruk
  • Gewicht
  • Verhouding vetmassa & vetvrije massa
  • Vetpercentage
  • Body Mass Index
  • Omvang middel

Voedingsadvies

Onafhankelijk van de doelstelling vragen wij om gedurende een week jou voeding bij te houden. Wij kunnen deze informatie analyseren en aan de hand daarvan stellen wij een advies voor en zullen aan de slag gaan. Kleine aanpassingen in de voeding kunnen al een groot verschil zijn met veel resultaat. Daarom is het van belang ons te laten zien wat je voedingspatroon is.

Bewegingsprogramma

Om tot het juiste beweging programma te komen zullen wij samen met de klant gaan onderzoeken welke korte, middellange en lange termijn doelstellingen er zijn. Aangezien mensen vaak erg enthousiast aan iets beginnen willen wij net even wat dieper op de doelstellingen in gaan. Om dit te kunnen achterhalen werken wij volgens SMART doelstellingen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tastbaar). Op deze manier kun je gestructureerd aan het traject beginnen. Afvallen een strak lichaam en mentaal in balans zijn doe je niet in een maand tijd. Dus we praten hier over een lange termijn doelstelling, maar om deze te kunnen realiseren zullen we stapsgewijs moeten beginnen met de korte en middellange doelen.  Wanneer we een duidelijk beeld hebben en ons SMART schema in kaart is zal het traject verder gaan met het Basis verander methode. Om actief aan de slag te gaan en bewust te worden van de te nemen stappen op weg naar de doelstelling.

Planmatig werken

planmatig-werken