Werkwijze

Basic Change Method

Centrale uitgangspunten.

  1. Veranderen draait primair om het realiseren van nieuwe gedragsgewoonte
  2. Nieuw gewoontegedrag vergt management van gedragsintenties en van veranderingssituaties
  3. Veranderen verloopt in verschillende fasen en kost aandacht, energie en tijd.

DOELSTELLINGEN BEPALEN: Formuleer doelgerichte en concrete gedragsintenties

Bepaal welke toekomstige resultaten werkelijk belangrijk zijn en vertaal deze nauwkeurig naar enkele veranderingen in gewoonte gedrag in het hier en nu.

PLAN VAN AANPAK: Bereid de moeilijkste verandersituaties goed voor

Ontwikkel een plan voor activeren van het gewenste gedrag binnen de moeilijkste verandersituaties met behulp van krachtige prikkels en counter-gedrag

ACTIE ONDERNEMEN: Begin, meet en beloon het gewenste gedrag

Meet in het begin dagelijks het gedrag en pas later de resultaten van het gedrag. Zorg bij alles wat goed gaat, geregeld en meteen voor persoonlijke beloningen.

Bovenstaande methode is ontwikkeld door gedragswetenschapper en columnist Dr. B. Tiggelaar. Deze techniek word door vele gebruikt om doelstellingen ook echt te kunnen behalen, om dat deze techniek ook echt werkt.

Wilt u meer weten hoe deze techniek in zijn werking gaat neem dan contact met ons op via info@unicanfit.nl of bel 06-54291676